OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OZNAMY
_______________________________________________________
Informácie o COVID-19

  • Upozorňujeme občanov na povinnosť, prekryť horné dýchacie cesty v uzavretom priestore.
Dodržiavajte, ak sa dá medzi sebou 2 m odstup.

  • Seniori a osamelí občania, ktorí potrebujú pomoc pri zabezpečení nákupu potravín a liekov, prípadne inej služby, môžu kontaktovať OcÚ Hatné na tel. č. 042/4356 158.
Vstup na OcÚ len s rúškom. Ďakujeme za pochopenie.

  • GDPR
Informácie o sprac. OÚ  COVID-19
____________________________________________________
  • Obec Hatné ponúka občanom nový prístup k databáze hrobových miest na miestnom cintoríne cez aplikáciu
____________________________________________________

  • ODPADY
Vývoz komunálneho odpadu v obci Hatné od 1.1.2021 - každý párny týždeň v pondelok zabezpečuje firma
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

HARMONOGRAM VÝVOZU PLASTOV
A TETRAPAKOV 2021
Január - 15.01.2021
Február - 12.02.2021
Marec - 12.03.2021
Apríl - 16.04.2021
Máj - 14.05.2021
Jún - 11.06.2021
Júl - 16.07.2021
August - 13.08.2021
September - 17.09.2021
Október - 16.10.2021
November - 12.11.2021
December - 13.12.2021


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky